CA Hà Nội sẽ cấp giấy đi đường có nhận diện thông qua mã QR Code

Rate this blog

Đây là đề xuất của Công an Hà Nội. Ngày 3/9, Công an Hà Nội tập huấn trực tuyến cho cán bộ các địa phương về việc sẽ cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện thông qua mã QR Code. Việc cấp giấy theo hình thức mới dự kiến triển khai từ sáng 4/9.

Giấy đi đường có mã QR Code được cấp như thế nào?

Quy trình cấp giấy đi đường có QR Code cho đối tượng là tổ chức, doanh nghiệp được thực hiện:

  • Cần đăng ký thông tin qua cảnh sát khu vực. Sau đó, cán bộ xã, phường, thị trấn tiếp nhận thông tin được thẩm định từ cảnh sát khu vực và nhập đăng ký của tổ chức, doanh nghiệp.
  • Hệ thống gửi mail xác nhận trả về tổ chức, doanh nghiệp. Lúc này, các tổ chức doanh nghiệp gửi mail danh sách cán bộ, công nhân viên và đính kèm tài liệu liên quan theo quy định.

Cán bộ xã, phường, thị trấn duyệt hoặc từ chối duyệt danh sách (trường hợp nào không được duyệt, hệ thống sẽ gửi mail thông báo lại cho tổ chức, doanh nghiệp).

Sau đó, cán bộ xã, phường, thị trấn gửi lại giấy đi đường được duyệt cho công an xã, phường, thị trấn đóng dấu xác nhận. Cảnh sát khu vực sẽ gửi lại giấy đi đường được duyệt, đóng dấu cho tổ chức, doanh nghiệp rồi phát cho cán bộ, công nhân viên.

Quy trình cấp giấy đi đường có QR Code cho đối tượng là tổ chức, doanh nghiệp

Quy trình cấp giấy đi đường có QR Code cho đối tượng là cá nhân được thực hiện:

  • Cá nhân đăng ký với cảnh sát khu vực của xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
  • Cảnh sát khu vực tiếp nhận, thẩm định lại thông tin và gửi danh sách cho công an xã, phường, thị trấn đóng dấu xác nhận.
  • Cảnh sát khu vực gửi lại giấy đi đường được duyệt, đóng dấu cho cá nhân theo địa bàn quản lý.
Quy trình cấp giấy đi đường có QR Code cho đối tượng là cá nhân

Quy trình cấp thẻ đi chợ, siêu thị

Về quy trình cấp thẻ đi chợ, siêu thị, Công an TP.Hà Nội hướng dẫn: cảnh sát khu vực lập danh sách các hộ gia đình theo địa bàn xã, phường, thị trấn quản lý rồi gửi cho cán bộ của địa phương để xét duyệt hoặc từ chối duyệt.

Cán bộ cấp xã, phường, thị trấn gửi lại thẻ đi chợ, siêu thị được duyệt cho công an xã, phường, thị trấn đóng dấu xác nhận. Sau đó, cảnh sát khu vực sẽ gửi lại thẻ đi chợ, siêu thị đã được duyệt, đóng dấu cho đại diện hộ gia đình theo địa bàn quản lý.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

So sánh, tìm kiếm giá rẻ nhất
Logo
Shopping cart