Cách khai báo thuế Google Adsense thành công để rút tiền về tài khoản

Rate this blog

Kiếm tiền từ nhà quảng cáo Google Adsense cần kê khai báo thuế tài khoản Adsense đầy đủ để tránh ảnh hướng đến việc nhận tiền. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết kê khai báo thuế thu nhập từ Google Adsense.

Hướng dẫn cài đặt thông tin khai báo thuế tài khoản Google Adsense

Nếu các khoản thanh toán của bạn bị tạm ngưng do yêu cầu bắt buộc phải nhập thông tin thuế thì bạn cung cấp những thông tin này trước ngày 20 của tháng thì mới đủ điều kiện nhận thanh toán. Nếu không hệ thống sẽ tự động chuyển khoản thu nhập này sang tháng sau và thanh toán vào chu kỳ tiếp theo.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Google Adsense của bạn. Nhấp vào “Thanh Toán” > “Quản Lý Chế Độ Cài Đặt

Bước 2: Khi đã chuyển đến Hồ Sơ Thanh Toán -> Bạn nhấp chọn “Thông tin thuế tại Hoa Kỳ

Bước 3: Nhấp chọn Quản lý thông tin thuế -> Chọn “Thêm thông tin thuế

Hướng dẫn cài đặt thông tin khai báo thuế tài khoản Google Adsense
Thêm thông tin thuế

Bước 4: Sau khi nhân vào thêm thông tin thuế sẽ xuất hiện hộp thông báo Xác nhận lại Mật Khẩu đăng nhập. Bạn điền đúng mật khẩu là ok

Bước 5: Tại bước “Thông tin thuế tại Hoa Kỳ”, trả lời ba câu hỏi như hình ảnh bên dưới.

Cách khai báo thuế Google Adsense thành công để rút tiền về tài khoản
Thông tin thuế tại Hoa Kỳ

Bước 5: Sau bước chọn “Sử dụng biểu mẫu W-8BEN”, các bạn bắt đầu cung cấp các thông tin cá nhân và xác nhận về việc khai thuế trên là đúng sự thật. Vui lòng theo dõi và thực hiện lần lượt theo các thứ tự hình ảnh bên dưới.

Cách khai báo thuế Google Adsense thành công để rút tiền về tài khoản
Sử dụng biểu mẫu W-8BEN
Mục 1: Mã số thuế
Mục 1: Mã số thuế
Mục 2: Địa chỉ
Mục 2: Địa chỉ
Mục 3: Hiệp định thuế
Mục 3: Hiệp định thuế
Mục 4: Xem trước giấy tờ
Mục 4: Xem trước giấy tờ
Mục 5: Chứng nhận
Mục 5: Chứng nhận
Mục 6: Các hoạt động và dịch vụ diễn ra tại Hoa Kỳ và Bản tuyên thệ
Mục 6: Các hoạt động và dịch vụ diễn ra tại Hoa Kỳ và Bản tuyên thệ

Bước 6: Trạng thái của biểu mẫu khai báo thuế tài khoản adsense thành công

Hướng dẫn cài đặt thông tin khai báo thuế tài khoản Google Adsense

Trên đây là một số bước đơn giản để khai báo thuế thu nhập từ google Adsense. Chúc các bạn thực hiện thành công và kiếm nhiều tiền

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

So sánh, tìm kiếm giá rẻ nhất
Logo
Shopping cart