Cách Làm Video Trên Capcut, Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2024

Rate this blog

CapCut là ứng dụng giúp cho các video TikTok trở nên ấn tượng hơn với nhiều hiệu ứng thú vị và giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Hãy cùng webtragia tham khảo Cách Làm Video Trên Capcut với các bước chi tiết và đơn giản nhất nhé!

Cách Làm Video Trên Capcut 2023

I. Hướng dẫn tạo hiệu ứng chuyển cảnh nhanh video như trên Tiktok

Để sử dụng hiệu ứng chuyển cảnh, bạn phải có ít nhất 2 ảnh hoặc video.

1. Hướng dẫn nhanh

Mở ứng dụng CapCut > Chọn biểu tượng dấu “+” trong New Project > Chọn video muốn chỉnh sửa > Chọn Add > Chọn biểu tượng dấu gạch đứng ở giữa 2 video để thêm chuyển cảnh > Chọn hiệu ứng chuyển cảnh mong muốn > Chọn biểu tượng dấu tick

2. Hướng dẫn chi tiết Cách Làm Video Trên Capcut

Bước 1: Mở ứng dụng CapCut > Chọn biểu tượng dấu “+” trong New Project.

Cách Làm Video Trên Capcut , Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

Bước 2: Chọn video muốn chỉnh sửa > Chọn Add.

Cách Làm Video Trên Capcut , Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

Bước 3: Chọn biểu tượng dấu gạch đứng ở giữa 2 video để thêm chuyển cảnh.

Cách Làm Video Trên Capcut , Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

Bước 4: Chọn hiệu ứng chuyển cảnh mong muốn (trong đó phần Duration các bạn muốn chuyển cảnh nhanh thì chọn Duration từ 0,5 trở xuống) > Chọn biểu tượng dấu tick

Cách Làm Video Trên Capcut , Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

II. Hướng dẫn chèn nhạc, chữ, stickers vào video bằng ứng dụng CapCut

1. Hướng dẫn nhanh

Mở ứng dụng CapCut > Chọn biểu tượng dấu “+” trong New Project > Chọn video muốn chèn nhạc, chữ, sticker > Chọn Add > Chọn Audio tại thanh dưới cùng của ứng dụng > Chọn Sounds > Tìm kiếm nhạc bạn muốn chèn > Chọn biểu tượng dấu “+” để thêm nhạc > Chọn Text tại thanh dưới cùng của ứng dụng > Chọn Add Text > Nhập nội dung cần chèn > Chọn Stickers tại thanh dưới cùng của ứng dụng > Chọn stickers bạn muốn chèn.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng CapCut > Chọn biểu tượng dấu “+” trong New Project.

Cách Làm Video Trên Capcut, Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

Bước 2: Chọn video muốn chèn nhạc, chữ, sticker > Chọn Add.

Cách Làm Video Trên Capcut, Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

Bước 3: Chọn Audio tại thanh dưới cùng của ứng dụng.

Cách Làm Video Trên Capcut, Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

Bước 4: Chọn Sounds.

Cách Làm Video Trên Capcut, Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

Bước 5: Tìm kiếm nhạc bạn muốn chèn > Chọn biểu tượng dấu “+” để thêm nhạc.

Cách Làm Video Trên Capcut, Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

Như vậy, bạn đã thành công chèn nhạc vào video bằng ứng dụng CapCut rồi.

Cách Làm Video Trên Capcut, Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

Bước 6: Chọn Text tại thanh dưới cùng của ứng dụng.

Cách Làm Video Trên Capcut, Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

Bước 7: Chọn Add Text.

Cách Làm Video Trên Capcut, Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

Bước 8: Nhập nội dung cần chèn.

Cách Làm Video Trên Capcut, Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

Bước 9: Chọn Stickers tại thanh dưới cùng của ứng dụng.

Cách Làm Video Trên Capcut, Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

Bước 10: Chọn stickers bạn muốn chèn.

Cách Làm Video Trên Capcut, Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

Như vậy, bạn đã thành công chèn stickers vào video bằng ứng dụng CapCut rồi.

Cách Làm Video Trên Capcut, Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

III. Hướng dẫn chèn hiệu ứng cho video

1. Hướng dẫn nhanh

Mở ứng dụng CapCut > Chọn biểu tượng dấu “+” trong New Project > Chọn video muốn chèn nhạc, chữ, sticker > Chọn Add > Chọn Effects > Chọn hiệu ứng muốn chèn > Chọn biểu tượng dấu tick.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng CapCut > Chọn biểu tượng dấu “+” trong New Project.

Cách Làm Video Trên Capcut, Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

Bước 2: Chọn video muốn chèn nhạc, chữ, sticker > Chọn Add.

Cách Làm Video Trên Capcut, Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

Bước 3: Chọn Effects tại thanh dưới cùng của ứng dụng.

Cách Làm Video Trên Capcut, Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

Bước 4: Chọn hiệu ứng muốn chèn > Chọn biểu tượng dấu tick.

Cách Làm Video Trên Capcut, Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

Như vậy, bạn đã thành công chèn hiệu ứng vào video bằng ứng dụng CapCut rồi.

Cách Làm Video Trên Capcut, Edit Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp 2023

Như vậy, với Cách Làm Video Trên Capcut đơn giản như trên bạn có thể edit, chỉnh sửa video đăng Tiktok bằng ứng dụng CapCut nhanh, chính xác và đơn giản. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè cùng biết nhé! 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

So sánh, tìm kiếm giá rẻ nhất
Logo
Shopping cart