Cách lấy Chứng nhận Vắc xin Covid-19 điện tử Sau hoàn thiện 2 mũi tiêm

Rate this blog

Hệ thống phê duyệt và cấp chứng nhận vắc xin Covid-19 điện tử là Hệ thống tiếp nhận thông tin từ các cơ sở tiêm hủng và phê duyệt cấp chứng nhận tập trung tại Cục y tế dự phòng – Bộ y tế.

I. Chứng nhận Vắc xin Covid-19 điện tử là gì?

Sau quá trình hoàn thiện số mũi tiêm, mỗi cá nhân sẽ được hệ thống cung cấp một mã QR Code để lưu giữ và phục vụ việc kiểm tra giám sát của cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Chứng nhận Vắc xin Covid-19 điện tử là gì?

II. Ưu việt gì của Hệ thống:

Mã QR code được khởi tạo theo tiêu chuẩn Châu Âu đáp ứng các qui định về bảo mật và riêng tư cao nhất của Châu Âu và hơn 28 nước thành viên liên minh Châu âu.

Trong mỗi mã QR Code có ẩn chứa mã hóa chữ ký số của cơ quan phê duyệt cấp chứng chỉ để đảm bảo tránh làm giả.

Những đơn vị có trách nhiệm thanh kiểm tra sử dụng hệ thống này kiểm tra độ chính xác của mỗi chứng nhận tiêm chủng và có mã hóa riêng biệt.

Trên cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn chung quốc tế, Hệ thống sẽ liên thông hỗ trợ người dân khi cấp chứng chỉ tiêm chủng để xuất cảnh

Ưu việt gì của Hệ thống cung cấp chứng nhận vắc xin covid-19

III. Chứng nhận tiêm chủng vắc xin covid-19

Người dân có thể đề nghị bằng hai hình thức

1. Đề nghị cấp chứng nhận bằng ứng dụng

Chứng nhận tiêm chủng vắc xin covid-19

Ứng dụng tin cập của bộ y tế như: HSSK Điện Tử, Bluezone, Medcomm

III. Chứng nhận tiêm chủng vắc xin covid-19
Những ứng dụng để kiểm tra tính chính xác trên chứng nhận tiêm chủng vắc xin Covid-19
của Bộ Y Tế phê duyệt

2. Đề nghị cấp chứng nhận trên website

Truy cập website chungnhanvacxin.vn để xin cấp chứng nhận tiêm chủng vắc xin

IV. Để bạn có chứng nhận vắc xin Covid-19 điện tử

  1. Hoàn thiện việc tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng.
  2. Khai báo đúng và đủ thông tin khi đi tiêm
  3. Đề nghị cấp chứng nhận bằng Apps trên điện thoại thông minh hoặc trên website chungnhanvacxin.vn
  4. Đợi hệ thống trả lại chứng nhận vắc xin covid-19 điện tử dưới dạng mã QR Code
Để bạn có chứng nhận vắc xin Covid-19 điện tử

Việc cho phép đăng ký trước thông qua ứng dụng điện thoại giúp người phụ trách xác nhận thông tin và sẽ cung cấp chứng nhận vắc xin nhanh cho công dân khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine covid-19

Nguồn: https://chungnhanvacxin.vn/

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

So sánh, tìm kiếm giá rẻ nhất
Logo
Shopping cart