Chính sách hỗ trợ cho F0, F1 và trẻ em liên quan đến Covid-19 mới nhất

Rate this blog

Đây là nội dung mới được đề cập tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ covid-19

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là trẻ em (người dưới 16 tuổi) và người điều trị do nhiễm Covid-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống Covid-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ như sau:

Thứ nhất, hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

Chính sách hỗ trợ cho F0, F1 và trẻ em liên quan đến Covid-19 mới nhất

Thứ hai, hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Thứ ba, đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế sẽ được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em; ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế.

Về hồ sơ đề nghị hỗ trợ covid-19 được quy định như sau:

1. Đối với các trường hợp F0 đang điều trị tại cơ sở y tế gồm:

 • Danh sách F0 đủ điều kiện hưởng chính sách.
 • Giấy ra viện điều trị do nhiễm Covid-19 của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
 • Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

2. Đối với các trường hợp F1 đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly gồm:

 • Danh sách F1 đủ điều kiện hưởng chính sách.
 • Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cách ly y tế.
 • Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

3. Đối với F0 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế trước ngày 7/7/2021 gồm:

 • Giấy ra viện.
 • Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị.
 • Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

4. Đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày 7/7/2021 hoặc cách ly tại nhà gồm:

 • Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về cách ly y tế tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà.
 • Giấy hoàn thành việc cách ly.
 • Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.
 • Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với người đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly.

Nguồn: kenh14.vn

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

So sánh, tìm kiếm giá rẻ nhất
Logo
Shopping cart