Dữ liệu ứng dụng Y tế HCM sẽ được đồng bộ vào PC-COVID

Rate this blog

Dữ liệu ứng dụng “Y tế HCM” sẽ được đồng bộ vào ứng dụng “PC-COVID” để người dùng không cần khai báo lại từ đầu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Triển khai ứng dụng “PC-COVID” thống nhất một ứng dụng chống dịch duy nhất

Việc triển khai ứng dụng “PC-COVID” tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, dữ liệu ứng dụng “Y tế HCM” sẽ được đồng bộ vào ứng dụng “PC-COVID” để người dùng không cần khai báo lại từ đầu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, ứng dụng “Y tế HCM” sẽ được tích hợp thành một tiện ích trong ứng dụng “PC-COVID”.

Dữ liệu ứng dụng Y tế HCM sẽ được đồng bộ vào PC-COVID

Đối với người dân, “Mã QR cá nhân” là mã QR thống nhất trên toàn quốc theo Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19.

Cách thức sử dụng “Mã QR cá nhân”

Người dân truy cập bằng điện thoại thông minh: Sử dụng ứng dụng “Y tế HCM”, chọn chức năng “Thông tin của tôi” để sử dụng “Mã QR cá nhân” được tích hợp thông tin về tiêm vaccine và thông tin về F0 khỏi bệnh (nếu có). 

Trường hợp chưa có “Mã QR cá nhân” được cấp từ ứng dụng “Y tế HCM” thì người dân truy cập vào địa chỉ https://antoan-covid.tphcm.gov.vn thực hiện đăng ký để nhận mã QR cá nhân qua tin nhắn hoặc in mã QR cá nhân

Dữ liệu ứng dụng Y tế HCM sẽ được đồng bộ vào PC-COVID

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần hỗ trợ về mã QR, có thể gửi thông tin hỗ trợ vào hộp thư điện tử hotro.antoancovid@tphcm.gov.vn. Người dân cần hỗ trợ các thông tin liên quan “Mã QR cá nhân” có thể liên hệ Tổng đài 1022 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

So sánh, tìm kiếm giá rẻ nhất
Logo
Shopping cart