Hướng dẫn đăng nhập smas cho giáo viên quản lý học sinh hiệu quả 2024

Rate this blog

Hướng dẫn đăng nhập SMAS cho giáo viên chủ nhiệm, giáo vụ, giáo viên bộ môn một cách chi tiết từng bước và cách sử dụng các chức năng của hệ thống Quản lý nhà trường.

Cách sử dụng đăng nhập smas nhập điểm cho học sinh

Với SMAS, bạn có thể xem thông tin điểm học sinh smas qua phần mềm quản lý trường học, sổ liên lạc điện tử VnEdu này.

Trước tiên Bạn đăng nhập Smas tại https://login.smas.edu.vn/

Hướng dẫn đăng nhập smas cho giáo viên quản lý học sinh hiệu quả
Đăng nhập hệ thống smas

BƯỚC 1: Giáo viên chọn lớp cần nhập điểm

Nháy chuột vào HỌC SINH/Sổ đánh giá học sinh/Chọn lớp. Rồi nháy vào khối lớp cuối cùng chọn lớp

Hướng dẫn đăng nhập smas cho giáo viên quản lý học sinh hiệu quả

BƯỚC 2: XUẤT FILE EXCEL ĐỂ NHẬP ĐIỂM

Nháy chuột vào nút lệnh Nhập/xuất  rồi nháy vào XUẤT EXCEL

Hướng dẫn đăng nhập smas cho giáo viên quản lý học sinh hiệu quả

SAU ĐÓ RA MỘT BẢNG VÀ CHỌN NHƯ TRONG HÌNH DƯỚI

Hướng dẫn đăng nhập smas cho giáo viên quản lý học sinh hiệu quả

RA FILE EXCEL

Hướng dẫn đăng nhập smas cho giáo viên quản lý học sinh hiệu quả

SAU KHI NHẬP XONG LƯU LẠI.

BƯỚC 4: TẢI FILE ĐÃ NHẬP LÊN HỆ THỐNG

Nháy chuột vào nút lệnh Nhập/xuất . Rồi vào NHẬP TỪ EXCEL

Một bảng hiện ra

Hướng dẫn đăng nhập smas cho giáo viên quản lý học sinh hiệu quả

Nháy vào nút lệnh Open để ra vị trí file nhập điểm lúc trước. Chọn file nhập điểm

Hướng dẫn sử dụng smas cho giáo viên

Rồi nháy vào nút lệnh Import 

Cuối cùng nháy chuột vào nút lệnh Lưu 

Lưu ý: Tất cả các chức năng chỉ có thể thực hiện nếu người dùng được cấp quyền!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

So sánh, tìm kiếm giá rẻ nhất
Logo
Shopping cart