[Infographic] Người tiêm 1 mũi, tiêm đủ 2 mũi vắc xin covid-19 được làm gì?

Rate this blog

Từ 15/9, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng thẻ xanh, thẻ vàng Covid để làm chứng nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử cho người dân. Vậy Người tiêm 1 mũi, tiêm đủ 2 mũi vắc xin covid-19 được làm gì?

[Infographic] Người tiêm 1 mũi, tiêm đủ 2 mũi vắc xin covid-19 được làm gì?
[Infographic] Người tiêm 1 mũi, tiêm đủ 2 mũi vắc xin covid-19 được làm gì?
[Infographic] Người tiêm 1 mũi, tiêm đủ 2 mũi vắc xin covid-19 được làm gì?

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sử dụng thẻ xanh, thẻ vàng Covid (Chứng nhận điện tử dưới dạng mã QR Code) làm công cụ thống nhất để kiểm soát các thành phần dân cư trong quá trình mở cửa phục hồi kinh tế. Chúc các bạn thành công. Nhớ ấn Like và Chia sẻ ủng hộ mình nhé.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

So sánh, tìm kiếm giá rẻ nhất
Logo
Shopping cart