[Infographic] PHƯƠNG ÁN TRỞ LẠI TP.HCM LÀM VIỆC TỪ 1/10

Rate this blog

Sở Giao thông vận tải TP. HCM vừa đề xuất các phương án đón người lao động trở lại TP. HCM làm việc từ 1/10.

[Infographic] PHƯƠNG ÁN TRỞ LẠI TP.HCM LÀM VIỆC TỪ 1/10
[Infographic] PHƯƠNG ÁN TRỞ LẠI TP.HCM LÀM VIỆC TỪ 1/10
[Infographic] PHƯƠNG ÁN TRỞ LẠI TP.HCM LÀM VIỆC TỪ 1/10

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

So sánh, tìm kiếm giá rẻ nhất
Logo
Shopping cart