Nhóm đối tượng hỗ trợ gói 30.000 tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp?

Rate this blog

Theo Nghị quyết, kinh phí hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 là khoảng 30.000 tỷ đồng, trích từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021

Đối tượng áp dụng gói hõ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp gói 30.000 tỷ

Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau (6 nhóm lao động):

  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.
  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.
  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.
  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.
  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.
  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Đối tượng áp dụng gói hõ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp gói 30.000 tỷ
Đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP

Giảm mức đóng xuống 0% cho doanh nghiệp

Bên cạnh hỗ trợ người lao động, Chính phủ cũng giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1/10/2021.

Giảm mức đóng xuống 0% cho doanh nghiệp

Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% qu.y tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 1/10/2021 đến 30/9/2022.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

So sánh, tìm kiếm giá rẻ nhất
Logo
Shopping cart