Phần mềm Phổ cập giáo dục – Xoá mù chữ offline NCF PCGD

Rate this blog

Phần mềm phổ cập giáo dục NCF PCGD là giải pháp thực hiện các loại biểu mẫu báo cáo, thống kê PCGD, XMC theo quy định khi hệ thống thông tin PCGD, XMC của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tạm khóa theo lịch nhập liệu.

NCF PCGD Phổ cập giáo dục – Xoá mù chữ theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Phần mềm chạy trên nền ứng dụng văn phòng quen thuộc Microsoft Excel nên các giáo viên phụ trách công tác PCGD, XMC có thể dễ dàng tiếp cận, các thao tác sử dụng phần mềm hết sức đơn giản, dễ thực hiện.

Các số liệu điều tra theo mẫu trên hệ thống thông tin PCGD, XMC của Bộ Giáo dục và Đào tạo được tính toán, xử lý và kết xuất ra các biểu mẫu báo cáo thống kê một cách nhanh chóng và chính xác.

Phần mềm Phổ cập giáo dục - Xoá mù chữ offline NCF PCGD

Truy cập trang https://ncfpcgd.blogspot.com/ để xem và tải về phần mềm

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

So sánh, tìm kiếm giá rẻ nhất
Logo
Shopping cart