Đăng nhập SHub edu VN dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.

Rate this blog

Đăng nhập SHub edu VN – SHub Classroom là ứng dụng tuyệt vời hỗ trợ cho việc dạy học trực tuyến, giúp thầy cô tạo bài tập, bài kiểm tra, chấm điểm tự động, chia sẻ tài liệu với học sinh,… Tuy nhiên, một số giáo viên còn chưa biết cách dùng. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng SHub Classroom cho giáo viên từ A đến Z.

I. Cách đăng ký tài khoản SHub edu VN đăng nhập cho giáo viên

1. Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập vào trang web SHub Classroom và nhấn vào nút ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ.
 • Chọn mục Tôi là giáo viên và nhấn Xác nhận.
 • Nhập Thông tin cá nhân và Thông tin tài khoản.
 • Nhấn nút Đăng ký.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào trang web SHub edu VN và nhấn vào nút ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ.

Đăng nhập SHub edu VN dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Nhấn vào nút ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Bước 2: Chọn mục Tôi là giáo viên và nhấn Xác nhận.

Đăng nhập SHub edu VN dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Chọn mục Tôi là giáo viên và nhấn Xác nhận

Bước 3: Sau đó, nhập các thông tin sau:

 • Thông tin cá nhân gồm: Họ và tên, Ngày sinh, Tên trường học, Tỉnh.
 • Thông tin tài khoản gồm: Số điện thoại, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu.
Đăng nhập SHub edu VN dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Nhập thông tin tài khoản, thông tin cá nhân giáo viên

Bước 4: Nhấn nút Đăng ký bên dưới để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản SHub Classroom cho giáo viên.

Đăng nhập SHub edu VN dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Nhấn nút Đăng ký

II. Cách đăng nhập thay đổi thông tin cá nhân trên SHub edu VN Classroom

1. Hướng dẫn nhanh

 • Đăng nhập vào trang web SHub edu VN Classroom, nhấn Đăng nhập ngay. Sau đó, nhập Email hoặc số điện thoại và Mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập.
 • Để thay đổi thông tin hồ sơ cá nhân trên Shub Classroom, nhấn chọn vào biểu tượng tài khoản SHub Classroom.
 • Chọn mục Thông tin cá nhân.
 • Tại đây, sẽ có các thông tin về Số điện thoại, Email, Tên, Ngày sinh, Tỉnh, Trường, Lớp. Thông tin nào chưa có, cần thay đổi thì bạn hãy nhấn vào nút Chỉnh sửa tại mục đó, điền thông tin vào rồi nhấn Lưu là xong.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đăng nhập vào trang web SHub edu VN Classroom, nhấn dòng chữ Đăng nhập ngay. Sau đó, nhập Email hoặc số điện thoại  Mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập.

Đăng nhập SHub edu VN dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Nhấn Đăng nhập ngay, nhập Email/số điện thoại và mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập

Bước 2: Để thay đổi thông tin hồ sơ cá nhân trên Shub Classroom, nhấn chọn vào biểu tượng tài khoản SHub Classroom nằm ở góc phải phía trên màn hình.

Đăng nhập SHub edu VN dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Nhấn chọn vào biểu tượng tài khoản SHub Classroom

Bước 3: Chọn mục Thông tin cá nhân.

Đăng nhập SHub edu VN dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Chọn mục Thông tin cá nhân

Bước 4: Tại đây, sẽ có các thông tin về Số điện thoại, Email, Tên, Ngày sinh, Tỉnh, Trường, Lớp. Thông tin nào còn thiếu, chưa đúng cần thay đổi thì bạn hãy nhấn vào nút Chỉnh sửa tại mục đó, điền thông tin vào rồi nhấn Lưu là xong.

Đăng nhập SHub edu VN dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Chọn Chỉnh sửa, nhập số điện thoại và nhấn Lưu

III. Cách đăng nhập tạo lớp học trên SHub edu Vn Classroom

Để có thể tạo bài tập, đề thi giao cho học sinh làm, giáo viên cần phải tạo lớp học với bộ môn tương ứng.

1. Hướng dẫn nhanh

 • Đăng nhập vào trang web Shub Edu Vn Classroom, nhấn Đăng nhập ngay. Sau đó, nhập Email hoặc số điện thoại và Mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập.
 • Nhấn nút Tạo lớp học.
 • Nhấn chọn môn học và khối lớp.
 • Đặt tên cho lớp học. Sau đó, hãy gạt thanh trạng thái Mã bảo vệ sang bên phải rồi nhập Mã bảo vệ để thiết lập chế độ bảo vệ lớp học.
 • Bật tính năng Phê duyệt học sinh vào lớp để xét duyệt học sinh tham gia vào lớp học và nhấn nút Tạo lớp.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đăng nhập vào trang web SHub edu vn Classroom, nhấn dòng chữ Đăng nhập ngay. Sau đó, nhập Email hoặc số điện thoại và Mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập.

Cách đăng nhập tạo lớp học trên SHub edu Vn Classroom
Nhấn Đăng nhập ngay, nhập Email/số điện thoại và mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập

Bước 2: Nhấn nút Tạo lớp học màu xanh nằm ở góc trên bên phải.

Cách đăng nhập tạo lớp học trên SHub edu Vn Classroom
Nhấn nút Tạo lớp học

Bước 3: Nhấn chọn môn học  khối lớp.

Cách đăng nhập tạo lớp học trên SHub edu Vn Classroom
Nhấn chọn môn học và khối lớp

Bước 4: Đặt tên cho lớp học. Sau đó, hãy gạt thanh trạng thái Mã bảo vệ sang bên phải rồi nhập Mã bảo vệ để thiết lập chế độ bảo vệ lớp học.

Lưu ý: Sau khi tạo lớp, giáo viên cần đưa cho học sinh mã bảo vệ cho học sinh để học sinh có thể vào tham gia lớp học mà không bị gián đoạn.

Cách đăng nhập tạo lớp học trên SHub edu Vn Classroom
Đặt Tên lớp học và nhập Mã bảo vệ

Bước 5: Bật tính năng Phê duyệt học sinh vào lớp để xét duyệt học sinh tham gia vào lớp học và nhấn nút Tạo lớp là xong.

Cách đăng nhập tạo lớp học trên SHub edu Vn Classroom
Bật Phê duyệt học sinh vào lớp và nhấn nút Tạo lớp

Lớp học sau khi được tạo sẽ có một mã lớp, giáo viên cung cấp mã này để học sinh tham gia vào đúng lớp học, bộ môn.

IV. Hướng dẫn đăng nhập tạo bài tập, đề thi trên SHub Edu Vn Classroom

Bước 1: Đăng nhập vào trang web SHub edu vn Classroom, nhấn dòng chữ Đăng nhập ngay. Sau đó, nhập Email hoặc số điện thoại và Mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập.

SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Nhấn Đăng nhập ngay, nhập Email/số điện thoại và mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập

Bước 2: Nhấn chọn Lớp học bạn muốn tạo bài tập, đề thi trên đó.

SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Nhấn chọn Lớp học

Bước 3: Nhấn chọn danh mục Bài tập và chọn vào mục Tạo bài tập nằm ở góc trên bên phải màn hình.

SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Nhấn chọn mục Bài tập và nút Tạo bài tập

Bước 4: Tại đây, bạn có thể tải lên đề thi, bài tập đã chuẩn bị từ:

 • File word: tạo bài tách câu đảo đề.
 • Kho học liệu: tạo bài tập có sẵn từ tài liệu đã lưu trên Shub Classroom.
 • Máy tính: tạo đề thông thường dưới các định dạng như PdfWord, hình ảnh.
SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Chọn Tải lên file word, Chọn học liệu, Tải từ máy

Bước 5: Đặt tên cho file bài tập.

SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Đặt tên cho file bài tập

Bước 6: Trong mục Thời gian (phút), hãy gạt thanh trạng thái sang bên phải và chọn khoảng thời gian làm bài (30/45/60 phút).

SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Bật Thời gian (phút) và chọn khoảng thời gian làm bài

Bước 7: Để quy định kỳ hạn làm bài, trong mục Ngày bắt đầu và Ngày hết hạn, hãy gạt thanh trạng thái sang bên phải.

SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Bật Ngày bắt đầu và Ngày hết hạn

Sau đó, nhấn chọn NgàyGiờ rồi nhấn OK.

SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Nhấn chọn Ngày, Giờ rồi nhấn OK

Bước 8: Bật thanh trạng thái Xem điểm sau hạn chót.

SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Bật Xem điểm sau hạn chót

Bước 9: Trong mục Cho phép học sinh, bạn hãy nhấn vào biểu tượng tam giác ngược  và lựa chọn cho phép học sinh:

 • Chỉ xem điểm
 • Xem bài làm và đúng sai
 • Xem bài làm và đáp án, file lời giải.
SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Nhấn vào biểu tượng tam giác ngược và Cho phép học sinh …

Bước 10: Kế tiếp, trong mục Lời giải, bạn có thể tải file hình, word, pdf từ máy lên hoặc nhập link Youtube vào.

SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Tải file hình, word, pdf từ máy lên hoặc nhập link Youtube vào

Bước 11: Chọn Loại bài tập: Trắc nghiệm/Tự luận

SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Chọn Loại bài tập

Nếu chọn bài tập Trắc nghiệm, hãy nhập Số câu và nhấn Hoàn tất.

SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Chọn Trắc nghiệm, nhập Số câu và nhấn Hoàn tất

Nếu chọn bài tập Tự luận, hãy tick vào mục Chụp hình ảnh và nộp nếu bạn muốn học sinh nộp bài bằng file ảnhHoặc chọn mục Nộp bằng file word, pdf nếu bạn muốn học sinh nộp bài bằng file word, pdf rồi nhấn Hoàn tất.

SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Chọn Tự luận, tick chọn hình thức nộp và nhấn Hoàn tất

Bước 12: Sau đó, nhấn chọn Loại kiểm tra: Thi học kỳ 1/Kiểm tra 15 phút/Kiểm tra 45 phút/Thi học kỳ 2 và nhấn Hoàn tất.

Như vậy là bạn đã hoàn tất việc ra đề thi, bài kiểm tra trên SHub Classroom cho học sinh.

SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Chọn Loại kiểm tra và nhấn Hoàn tất

V. Cách xem kết quả, điểm làm bài của học sinh trên SHub Classroom

1. Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập vào trang web SHub Classroom, nhấn Đăng nhập ngay. Sau đó, nhập Email hoặc số điện thoại và Mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập.
 • Nhấn chọn Lớp học.
 • Nhấn vào danh mục Bài tập  chọn bài tập bạn muốn xem kết quả.
 • Tại đây, bạn có thể xem: Điểm bài tập, Thảo luận, Thông số từng câu.
 • Chọn mục Thành viên để xem điểm của học sinh trong lớp.
 • Vào mục Danh sách để xem thứ hạng, điểm trung bình, số bài đã nộp của học sinh.
 • Vào mục Bảng điểm để xem điểm số các môn học của từng học sinh trong lớp.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đăng nhập vào SHub edu vn Classroom, nhấn dòng chữ Đăng nhập ngay. Sau đó, nhập Email hoặc số điện thoại và Mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập.

SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Nhấn Đăng nhập ngay, nhập Email/số điện thoại và mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập

Bước 2: Nhấn chọn Lớp học.

SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Nhấn chọn Lớp học

Bước 3: Nhấn vào danh mục Bài tập và chọn bài tập bạn muốn xem kết quả.

SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Nhấn vào mục Bài tập và chọn bài tập

Bước 4: Tại đây, bạn có thể xem:

 • Mục Điểm bài tập: xem điểm trung bình, biểu đồ thống kê điểm số, tên và điểm số của những học sinh làm bài tốt và chưa tốt.
 • Mục Thảo luận: xem và gửi tin nhắn tới các học sinh, giáo viên có trong lớp.
 • Mục Thông số từng câu: xem số học sinh làm đúng và sai ở mỗi câu.
SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Nhấn chọn mục Điểm bài tập/Thông số từng câu/Thảo luận

Bước 5: Chọn mục Thành viên để xem điểm của học sinh trong lớp.

SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Chọn mục Thành viên

Để xem điểm số các môn học của học sinh trong lớp, nhấn vào mục Bảng điểm.

SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Nhấn vào mục Bảng điểm

Để xem thứ hạng, điểm trung bình, số bài đã nộp của học sinh, nhấn vào mục Danh sách.

SHub Classroom dạy học trực tuyến hiệu quả cho giáo viên.
Nhấn vào mục Danh sách

Trên đây mình vừa hướng dẫn chi tiết cho thầy cô cách sử dụng SHub Edu Vn Classroom, giúp thầy cô dễ dàng tạo lớp học, bài tập và xem điểm của học sinh. Hãy thực hiện ngay và đừng quên để lại bình luận bên dưới nếu bạn có thắc mắc nhé!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

So sánh, tìm kiếm giá rẻ nhất
Logo
Shopping cart