TP.HCM đổi giấy đi đường mẫu mới từ 0h ngày 25-8

Rate this blog

Từ 0h ngày 25-8 tất cả người trong 17 nhóm tại công văn 2800 và nhóm bổ sung tại công văn 2850 của UBND TP được phép di chuyển phải có giấy đi đường mẫu mới do Phòng PC08 hoặc công an quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn cấp.

TP.HCM đổi giấy đi đường mẫu mới từ 0h ngày 25-8
Giấy đi đường mẫu mới bắt đầu từ 0h ngày 25-8

Phòng Cảnh sát giao thông sẽ cấp giấy đi đường mới cho các đối tượng được phép lưu thông

Phòng có nhiệm vụ cung cấp giấy đi đường (mẫu mới) kèm chữ ký và đóng dấu cho các sở, ngành rồi điền vào theo thông tin trong mẫu và thực hiện. Sở, ngành sẽ căn cứ vào các nhóm được di chuyển tại công văn 2800, 2796, 2850, sau đó tổng hợp số lượng, gửi danh sách đến Phòng PC08.

Sở, ngành sẽ là đấu mối tổng hợp số lượng người (được phép di chuyển) tại các đơn vị, cơ quan trực thuộc rồi gửi cho Công an TP cấp giấy, cụ thể là Phòng PC08 và công an quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn.

Phòng Cảnh sát giao thông sẽ cấp giấy đi đường mới cho các đối tượng được phép lưu thông

Sở, ngành sẽ là đấu mối tổng hợp số lượng người (được phép di chuyển) tại các đơn vị, cơ quan trực thuộc rồi gửi cho Công an TP cấp giấy, cụ thể là Phòng PC08 và công an quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

So sánh, tìm kiếm giá rẻ nhất
Logo
Shopping cart